Nhà Máy Gạo

 
 
 

Công ty Phan Minh xây dựng nhà máy gạo tại tỉnh An Giang - trung tâm lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long, với thiết kế mới và áp dụng kỹ thuật hiện đại trong mọi khâu sản xuất. Hệ thống máy gồm có:

  • 4 lò sấy lúa
  • 14 Hệ thống tách vỏ, năng suất 500 tấn/ngày
  • 16 máy xát trắng
  • 16 máy đánh bóng
  • 4 máy tách màu
  • 31 máy cân và đóng gói tự động

Năng suất sản xuất trung bình 1,000 tấn gạo mỗi ngày và hơn 200,000 tấn gạo hàng năm. Năng suất dự trữ 80,000 tấn với diện tích kho trên 30,000m2.